SKOLE

TRYGG & VARM SKOLE, et godt læringsmiljø for barn i grunnskolen

Barn i skolen har mye kunnskap om skolen. De vet hvordan skolen kjennes, hva som gjør at de lærer godt, og hvordan voksne bør møte dem for at de skal lære og trives best mulig. Forandringsfabrikken har siden 2014 systematisk hentet inn erfaringer og råd fra over 6200 barn i skolen, rundt i hele Norge. Rådene og erfaringene oppsummeres som kunnskap direkte fra barn. Denne kunnskapen mener vi bør være en viktig del av det kunnskapsgrunnlaget som skal bidra til å utvikle en skole som oppleves trygg og nyttig for barn. Her finner du kunnskap direkte fra barn i rapporter og opplæringsfilmer. Videre finner du anbefalinger og verktøy som er utviklet i dialoger mellom proffer og fagfolk.

Kunnskapsrapporter

Bokomslag

Morgendagens skole

3000 barn deler erfaringer og råd til hva som er viktig for å lære godt og trives på skolen

Bokomslag

Når skolen ikke passer

500 barn som streverpå skolen over tid, gir råd til hvordan skolen bør møte dem

Bokomslag

Tenke så det knaker

Barn med stort læringspotensial gir råd til hvordan skolen bør møte dem

Bokomslag

PLAGE

Barn med erfaring fra å plage andre gir råd til politikere og skole om hvordan voksne bør stoppe plaging trygt. 

Praksisanbefalinger og verktøy

Timen_livet_2605

Timen Livet

Trygghet for læring og trivsel

Bokomslag

Trygt i klassen

Kommer snart :-)

Gøy fra skoleproffene (kommer)